Koulutuspalvelut

Suunnittelu ja ratkaisumallit

Autamme monikanavaviestinnän tuotannon tehostamisessa sekä ongelmien ratkaisemisessa. Ensiksi analysoimme tuotantoympäristön osaamistason ja pullonkaulat. Analyysin jälkeen teemme käytännönläheisen ratkaisuehdotuksen, jossa otetaan huomioon asiakkaan tuotannolliset toimintatavat, aikataulut, toiveetja tavoitteet. Kokonaisuus koostuu asiakas- ja yksilökohtaisista konsultaatioista, opetusvideoista, yksilö- ja ryhmävalmennuksista ja tutkintotavoitteisista valmennuksista.Monikanavajulkaiseminen

Monikanavajulkaisemisen ammattilainen hallitsee tehokkaasti eri työvaiheisiin ja sisältöihin tarkoitetut tuotanto-ohjelmistot ja työnkulut.

People Group Academy auttaa mm. seuraavissa asioissa:
• tuotanto-ohjelmistojen valinta
• uusimpien tekniikoiden ja työnkulkujen omaksuminen
• ohjelmistojen käyttöönotto
• käytön tehostaminen
• työtaitojen ylläpitäminen

Yhä useamman viestinnän ammattilaisen ja viestintäyrityksen tulee hallita printti-, web- ja mobiiliviestinnän tekniikat ja prosessit.


Ohjelmistot ja tekniikat

Käytämme julkaisutuotannon ammattiohjelmistoja ja -tekniikoita. Avullamme varmistat julkaisutuotannon visuaalisen ja toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisen Adoben ja monien muiden ohjelmistojen ja tekniikoiden avulla.

Printtiviestinnän osalta pätevät edelleen jo pidemmän aikaa käytetyt standardit ja ohjelmistot taittamisen, kuvankäsittelyn, värinhallinnan ja grafiikan osalta. PDF-formaatin hallinta eri muodoissaan on keskeistä sekä painetussa että digitaalisessa julkaisemisessa. Tehokkuuden kannalta on keskeistä monikanavajulkaisemisen hallinta, jolloin sama lähdeaineisto on käytettävissä sujuvasti erilaisille päätelaitteille.

Digitaalisten viestintäkanavien mukainen suunnittelu- ja tuotanto-osaaminen edellyttää taittamisen, kuvankäsittelyn ja grafiikan hallinnan lisäksi kompetenssia web-sivustojen rakenteen ja ulkoasun toteutuksessa, animaatioiden ja lomakkeiden tuottamisessa sekä liikkuvan kuvan ja äänen hallinnassa. Kaiken digitaalisen viestinnän suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on responsiivisuus, eli julkaisun mukautuvuus erilaisiin päätelaitteisiin.

Digitaalinen julkaiseminen tapahtuu Web-ympäristössä selainpohjaisesti sekä laitekohtaisten sovellusten kautta. Laitekohtaisten sovellusten kehittäminen arkipäiväistyy ja toimii monessa viestintätarkoituksessa erinomaisesti. Autamme kehittämään ja toteuttamaan monipuolisia mobiilisovelluksia iOS-ympäristöön.

 

  Tietoja yrityksestä

People Group Academy auttaa asiakkaitaan julkaisemisen, monikanavaviestinnän ja markkinoinnin tuotannon tehostamisessa, hallinnassa sekä ongelmien ratkaisemisessa.

 

  Yhteystiedot
  People Group Academy

Fredrikinkatu 48 A, 10 krs.

00100 Helsinki

puh : 010 230 7300

 

    PGA Tampere

Kuninkaankatu 21,
5. krs
33210 Tampere

Hinnat

Kaikki hinnat alv 0%, ellei toisin mainittu