PGA eStudio verkkokoulu

 

Oman osaamisen ylläpito on välttämätöntä niin yksin toimivalle yrittäjälle kuin isommalle työyhteisölle sekä siellä toimivalle tuotantohenkilöstölle. Työtapojen ja -menetelmien on oltava tehokkaita, nopeita sekä lopputuotoksen laadukasta. Kiireinen ja ennalta arvaamaton työelämä on kuitenkin monelle haaste välttämättömään osaamisen päivittämiseen. PGA eStudio –verkkokoulu on ratkaisu tähän!

 

Sopii yrityksille ja yksittäisille opiskelijoille

PGA eStudio –verkkokoulu soveltuu sekä yrityskohtaisesti räätälöitävään koulutukseen, että yksittäisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskeluun (verkkokoulutusohjelmat ja yksittäiset muut koulutukset).

 

Yrityskohtaisesti räätälöitävät koulutukset

 • Lähtötilakartoituksen ja suunnittelun pohjalta jokaiselle tuotantohenkilölle/-tiimille tason ja tarpeen mukaista oppimateriaalia (opetusvideoita, ohjeita jne.)
 • Oppimateriaalit esim. animaatioiden tekemiseen, grafiikkatuotantoon, videoiden editointiin ja muokkaukseen, verkkosivustojen tekemiseen, tehostetuotantoon, 2D- ja 3D -grafiikan toteuttamiseen, eri tuotanto-ohjelmistojen uusien ominaisuuksien hyödyntämiseen
 • Opiskelu omaan tahtiin ja työtilanteeseen sopien, jolloin tuotannollinen työ häiriintyy mahdollisimman vähän
 • Avainsanahaku mahdollistaa tuotannon ongelmatilanteissa opetusmateriaalin/-videon hakemisen juuri käsillä olevaan ongelmaan liittyen
 • Oppimateriaalit ja opetusvideot myös räätälöidysti yrityksen omista aineistoista (asiakastyöt, omat aineistot jne.), hyödyntäen jo olemassa olevia PGA:n opiskelumateriaaleja tai tuottaen täsmällisesti tason ja tarpeen mukaista opetusvideosisältöä
 • Ympäristöön voidaan julkaista myös asiakkaan omaa koulutuksellista materiaalia
 • Henkilökohtainen opiskelutuki, johon kouluttaja vastaa opetusvideolla tai muulla oppimateriaalilla.
 • Yleinen keskustelufoorumi kaikkien opiskelijoiden sekä kouluttajan kesken

Tulemme mielellämme kertomaan yrityskohtaisesta toteutusmahdollisuudesta joko erillisenä verkkokouluratkaisuna tai yhdistelmänä perinteistä luokkamuotoista opiskelua ja verkko-opiskelua.

 

eSTUDIO verkkokoulutusohjelmat

Ajankohtaisimmat ja suosituimmat koulutusohjelmat nyt saatavilla digitaalisina itseopiskeluratkaisuina PGA eStudio verkkokoulussa.

 • Opiskele tehokkaasti työn ohessa silloin kun sinulle sopii, missä haluat ja millä päätelaitteella tahansa
 • Avoin keskustelufoorumi ja verkostoituminen muiden opiskelijoiden sekä kouluttajan kanssa, pääset vaihtamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä opiskelun etenemisestä sekä tuotannon tekemisestä
 • Edullinen kustannustaso
 • Ei matkakuluja
 • Eteneminen aikatauluraamin mukaan ja ohjatusti

 

Valittavana joko eStudio tai eStudio+

PGA eStudio+ -paketti sisältää lisäksi koulutusohjelman aikana yhden lähipäivän kontaktiopetuksen PGA:n luokassa Helsingissä etukäteen sovituista sisällöistä (myös henkilökohtaista ohjausta) sekä henkilökohtaisen kouluttajatuen (vastaa kysymyksiin/ongelmiin) PGA eStudio verkkokoulussa koko opiskelun ajan.

 

eStudio verkkokurssit

eStudio verkkokurssit sisältävät samoja oppimateriaaleja kuin eStudio verkkokoulutusohjelmat. Yksittäinen verkkokurssi on aihepiiriltään rajatumpi kokonaisuus kuin verkkokoulutusohjelma. Sopii erinomaisesti, kun haluat vaikka päivittää osaamistasi tai opetella uuden yksittäisen ohjelman tai toiminteen. Lue lisää tästä.

 

Hyödynnä People Group Academyn pitkä kokemus

People Group Academy Oy on toteuttanut yli 10 vuoden ajan koulutusohjelmia monikanavaisessa julkaisu- ja mediatuotannossa oleville alan ammattilaisille sekä alan johtaville yrityksille (mainostoimistot, tuotantoyhtiöt, mediatalot jne.).

Nyt kaikki vuosien aikana kertynyt osaamispääoma sekä jatkuvasti päivittyvät oppisisällöt ja ajankohtaisimmat koulutusohjelmat ovat tarjolla digitaalisina itseopiskeluratkaisuina PGA eStudio verkkokoulussa.

 

Kuinka opiskelu tapahtuu PGA eStudio -verkkokoulutusohjelmissa

Kukin verkkokoulutusohjelma sisältää koulutusosioita ja niiden sisällä opiskeltavia teemakokonaisuuksia. Yhdessä teemakokonaisuudessa on useita eri opiskeluvideoita ja –materiaaleja (oppisisältöjä). Yksittäisen koulutusohjelman kokonaiskesto on minimissään n. 4-12 viikkoa (n. 1-4kk) koulutusohjelman laajuudesta riippuen. Opintoja voi suorittaa myös rauhallisemmassa tahdissa.

Opiskelu etenee koulutusosio kerrallaan ja käynnistyy osion 1 ensimmäisestä opiskeluteemasta. Kunkin opiskeluteeman opiskeluun on pääsääntöisesti aikaa yksi viikko, jonka jälkeen avautuu opiskeltavaksi seuraava teemakokonaisuus. Opiskelun aikana voi lisäksi esittää opiskeluteemaan liittyviä henkilökohtaisia kysymyksiä/ongelmia kouluttajalle, joihin opettajan vastaa opetusvideoin tai muulla tavoin (PGA eStudio+ -paketissa).

Yksi opiskeltava teemakokonaisuus vastaa n. yhden lähipäivän oppimäärää perinteiseen luokkamuotoisena toteutettavaan kontaktiopetukseen verrattuna.

Kukin opiskeluteema ja sen sisällä olevat yksittäisen oppisisällöt opiskellaan verkkokoulussa seuraavasti:

 • Teeman opiskeluaika (1 viikko)
 • Opiskeluteeman mukaisen sisältökokonaisuuden (oppisisältöjen) läpikäynti ja tavoite
 • Uusi yksittäinen oppisisältö opiskeluvideoin opiskeltuna
 • Oppisisältöön liittyvien harjoitusaineistojen läpikäynti ja opastus kouluttajan toimesta
 • Oppisisältöön sisältyvien harjoitusaineistojen (työtiedostot ja ohjeet) lataus omalle koneelle, itsenäinen toteutus omalla työkoneella ja tuotanto-ohjelmistoilla
 • Harjoitusaineistolla tehtävien harjoitteiden mallitoteutus kouluttajan toimesta PGA eStudio –verkkokoulussa esitettynä
 • Seuraava uusi yksittäinen oppisisältö vastaavasti toteutettuna
 • Opiskeluteeman oppisisältöjä koskevien henkilökohtaisten kysymysten ja ongelmien esittäminen kouluttajalle*
 • Kouluttajan vastaus opetusvideolla, tekstillä tai muulla oppimateriaalilla oppilaalle henkilökohtaisesti PGA eStudio -verkkokoulussa*
 • Suoritetun opiskelun vahvistaminen ja kuittaaminen
 • Siirtyminen seuraavaan opiskeluteemaan

*  sisältyy vain PGA eStudio+ -pakettiin

Kunkin käynnistyvän koulutusohjelman koulutusosioiden, -teemakokonaisuuksien ja oppisisältöjen määrät sekä tarkat sisällöt on kuvattu koulutusohjelmaa koskevassa esitteessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset

 

 

Mikä ero on eStudio verkkokoulutusohjelmilla ja verkkokursseilla?

 

eStudio verkkokoulutusohjelmat ovat isompia koulutuskokonaisuuksia esim. videoeditoinnista tai julkaisutuottannosta.

 

eStudio verkkokurssit ovat aihepiiriltään suppeampia, esim. tietyn Adobe-ohjelman opetteluun tarkoitettuja oppikokonaisuuksia.

  Tietoja yrityksestä

People Group Academy auttaa asiakkaitaan julkaisemisen, monikanavaviestinnän ja markkinoinnin tuotannon tehostamisessa, hallinnassa sekä ongelmien ratkaisemisessa.

 

  Yhteystiedot
  People Group Academy

Fredrikinkatu 48 A, 10 krs.

00100 Helsinki

puh : 010 230 7300

 

    PGA Tampere

Kuninkaankatu 21,
5. krs
33210 Tampere

Hinnat

Kaikki hinnat alv 0%, ellei toisin mainittu